Bali – Lion King

Dance is the hidden language of the soul

St. Sahara-Dance heeft wederom n.a.v. de KLM Damloop donatie ook Stichting Lion King te Bali (Indonesië) financieel gesteund. Stichting Lion King Bali is opgericht door mensen met een warm hart richting de allerarmste wees/straat kinderen. Zij bieden kinderen een dak boven het hoofd, eten, educatie om op een mooi plekje in de maatschappij terecht te komen.

St. Sahara-Dance is heel blij hier aan bij te kunnen dragen.

Meer informatie: http://www.lionkingbali.com/

error: